Informationsblad nr 2, december 2011

Snart är 2011 års år till ända och vi kan se tillbaka på ett första år av boende i Renströmska villan. Vi vill tacka alla våra medlemmar för visat engagemang och deltagande i enkätundersökning och gemensamma aktiviteter.
Information:

Brandskydd
Information angående brandsäkerhet har skickats ut separat tidigare under hösten, vänligen ta del av denna information. Varje medlem har ansvar för att ha fungerande brandvarnare i sin lägenhet. För att minska risken för brand får föremål inte förvaras i gemensamma ytor i källare och trapphus.

Nyheter om avfallshantering
From. 2012 kommer våra sopor att vägas och vi kommer debiteras en kostnad baserad på kilopris (för närvarande 1 kr/kg)  på osorterade sopor. Ingen avgift tas ut för komposten så det är viktigt att alla hushåll komposterar. Nya kompostpåsar finns i källaren i C huset i rummet rakt fram nedanför trappan. Använd återvinningscentralen i början på Sanatoriegatan eller vid Studiegången för övriga sopor som kan återvinnas.

Årsavgift i enlighet med ekonomisk plan
I enlighet med den ekonomiska planen för bostadsrättsföreningen så kommer årsavgiften för 2012 bli 2,75% högre.

Hemsida
Föreningen har fått en hemsida:  http://brfrenstromska.se
På hemsidan kan man bland annat hitta information om huset och föreningen samt  få information från styrelsen. Där finns även våra trivselregler under menyn ”Om föreningen” och  ”Trivselregler”
Direktadress är https://brfrenstromska.se/om/trivselregler/ .
Kontakta gärna styrelsen via mail: brfrenstromska@gmail.com  eller via postfack i uppgång 66.

Vi önskar en god ju och ett gott nytt år!
Maria, Niclas, Susanne, Camilla, Charlotte, Lars och Linda

%d bloggare gillar detta: