Informationsbrev december 2013

Hej alla! Nu har vi snart ett nytt år & vi i styrelsen vill önska alla en GOD JUL & GOTT NYTT ÅR och samtidigt uppdatera er kring några saker som berör oss alla som bor i vårt fina hus!

Nytt golv i cykelrummet

OBS: NÄSTA VECKA 9-13 DEC FIXAS DETTA.

Egnahemsbolaget (via NCC) kommer att göra om golvet (en del i garantin). Det är bra om vi kan tömma rummet, annars kommer NCC fixa och göra golvet i omgångar. Vi kommer nu på söndag kväll 8 dec kl. 18-20 öppna upp målarrummet (längst ner i uppgång 66) så att man kan ställa sin cykel där under veckan. Rummet kommer att stå öppet under veckan, alternativt kan man ha cykeln i sitt källarförråd eller utomhus. Söndagen den 16 dec kl. 18-20 kommer vi kunna flytta upp igen. Vill man ha kvar sin cykel på ”vinterförvaring” i målarrummet så går det bra, då låser vi sedan rummet och öppna upp det framåt vårkanten.

Vår källare och våra källarförråd

Under garantibesiktningen har vi haft en dialog kring vår källare och fukt som vi har upplevt. Egnahemsbolaget har vidtagit åtgärder bl.a. att med en ökad ventilation lösa detta problem. Några saker måste vi själva beakta för att undvika att få fukt- och mögelskador:

  1. Se till att ventilationsdonen inte blockeras. Gäller både insläpp och utsug, fri luftväg krävs!
  2. Radiatorerna får inte vara tilltäckta, och ska stå på max. Då undviker vi kondensfenomen.
  3. Se till att det finns en luftspalt mot golv och vägg. Det som förvaras på golvet skall pallas upp på lämpligt vis, använd t.ex. balkongplattor i plast. Inget får lutas direkt mot väggarna.

Fastighetens garantibesiktning

Vi har under hösten haft två möten, vi kommer att träffas igen i januari. Förutom källaren har ventilationsanläggningen för huset byggs ut och en ny injustering är gjord, genomgång av taket och fasad är gjord och bl.a. har fler stuprör satts upp, förbättring av fönster, lackning av dörrarna, nya skärmtak, det har även gjorts en del markarbeten. Vi har fått förlängd garantitid på vissa saker på fastigheten, dessa kommer vi att följa under 2014. Numera så testar man brandspjällskyddet var fjortonde dag.

Årsavgift 2014

I enlighet med den ekonomiska planen kommer årsavgiften att höjas med 2,75 % för 2014.

Nya avtal

Vi har nu tecknat ett avtal kring fastighetsskötseln, leverantör är Riksbyggen, de kommer att sköta den löpande skötseln av vår fastighet på uppdrag av styrelsen. I avtalet ingår bl.a. att rensa stuprör, byta glödlampor och göra servicebesök. För trädgårdsskötseln har vi också tecknat ett avtal, den kommer nästa år att skötas av Fritz Trädgårdsanläggningar AB (Christian Turunen som bott i huset har denna firma).

Nya lampor i parken

För en mer upplyst miljö har Park & natur under hösten satt upp nya lampor i parken, nya ledningar håller på att dras och arbetsbelysningen för den tas bort när de är färdiga.

%d bloggare gillar detta: