Informationsbrev april 2014

Byte av portkod

För att undvika alltför stor spridning av vår portkod till obehöriga bör koden ändras med jämna mellanrum, och vi kommer nu att göra detta för första gången någon gång under den första veckan i maj. Den nya koden har distribuerats separat idag och används på samma sätt som den tidigare koden. Om ni under den veckan märker att den gamla koden slutat fungera, prova då med den nya.

Vi vill också be alla våra medlemmar att i möjligaste mån undvika att i onödan sprida koden till utomstående, och istället uppmana besökande att använda porttelefonen när så är möjligt.

Årsstämma 2014

Årsstämman för 2014 är planerad till tisdagen den 6:e maj klockan 18:30 – 20:00 i Kålltorpsskolans matsal som vanligt, så preliminärboka gärna detta i kalendern redan nu. Mer information om detta kommer inom kort i separat kallelse.

Ingen motion har inkommit från enskilda föreningsmedlemmar inför stämman. Bland de frågor som styrelsen kommer att sätta på agendan finns bl.a. fortsatt diskussion och eventuellt beslut om parkeringsplatser samt en rapport om garantibesiktningen, som nu är inne i slutfasen.

Vi hoppas på stort deltagande!

Brandsäkerhet

För ett tag sedan gick vi runt och knackade dörr för att uppmana alla medlemmar att inte förvara föremål i våra trappuppgångar av brandsäkerhetsskäl. Alla var så klart inte hemma så vi hade inte möjlighet att prata med alla, därför vill vi här påminna om att inte ställa barnvagnar, cyklar, lådor, möbler, skor eller andra föremål i våra trappuppgångar.

Anledningen är att om en brand skulle uppstå med kraftig rökutveckling så måste rökdykare kunna hitta fram till våra lägenhetsdörrar genom att följa trappuppgångarnas väggar i blindo. Om brandmännen snubblar över eller hindras av oväntade föremål så kan den resulterande fördröjningen innebära skillnaden mellan liv och död för någon som är kvar i lägenheten – inte bara för den egna lägenheten utan för andra i samma trappuppgång.

Fastighetsskötare

Föreningen har sedan årsskiftet avtal med Riksbyggen om fastighetsskötsel. Rent praktiskt innebär det att en fastighetsskötare vid namn Kåre Alm har fått en genomgång av vår fastighet och framöver har tillsyn av fastigheten en gång varannan vecka och finns tillgänglig för löpande skötsel och mindre reparationer.

Riksbyggens telefonnummer för felanmälan är 0771-86 08 60. Detta nummer gäller för såväl akuta problem som småsaker i enskilda lägenheter. Felanmälan kan göras dygnet runt.

Observera att allt arbete som som rör enskilda lägenheter bekostas av lägenhetsinnehavaren själv, medan föreningen gemensamt bekostar arbete som berör gemensamma utrymmen och funktioner och beställs av styrelsen. Det är endast styrelseledamöter som får beställa arbeten som föreningen gemensamt svarar för!

Var går gränsen?

Många undrar säkert var gränsen går mellan vad varje enskild lägenhetsinnehavare ansvarar för och vad föreningen gemensamt ansvarar för. Vår förening tillämpar de riktlinjer som Riksbyggen tagit fram för denna gränsdragning. Som vägledning kan dessa riktlinjer laddas ner här: Underhållsansvar BRF

Hälsningar,
Styrelsen

%d bloggare gillar detta: