Informationsbrev juni 2015

Byte av TV leverantör

Föreningen har sedan bildandet haft avtal med Canal Digital som leverantör av analogt basutbud för TV. Från och med 5 oktober kommer föreningen byta leverantör till Comhem som kommer leverera såväl ett analogt som digitalt basutbud.

För föreningen innebär bytet av leverantör att vi får ett något bredare utbud vilket är såväl analogt som digital till en lägre kostnad.

Du som vill ha stor valfrihet i ditt tv-tittande har hos Comhem många kanaler i knivskarp HD-kvalitet. Med alla Tillvalskanaler kan du få över 160 stycken!

Utbudet blir Comhems basutbud vilket är 18 analoga. Man behöver varken box eller abonnemang eftersom föreningen står för abonnemanget och dessa kanaler kan ses i valfritt TV-uttag.

Tilläggsutbud utan kostnad

Dessutom får varje medlem en HD-box eller TV-modulkort att användas i valfritt uttag som ger tillgång till Comhems digitala grundutbud om 20 kanaler. Vill man sedan ha fler kanaler är det precis som tidigare fritt att teckna sådana avtal. Det kan vara värt för var och en att se över sina avtal om ni har tilläggstjänster för att se vilket som är mest fördelaktigt nu när vi även förses med ett digitalt grundutbud inklusive digitala boxar från Comhem.

Eventuella befintliga digitalbox från Canal Digital kommer inte att behöva återlämnas och tillhör numera respektive lägenhet. Dessa klassas som elavfall eller farligt avfall och du kan lämna in dem på någon av miljöstationerna i Göteborg. Eller på en Återvinningscentral.

Ny kanalsökning kan göras från den 5 oktober.

Comhem kommer hålla ett informationsmöte kring bytet med samtliga medlemmar i 27 augusti 18:30.

På informationsmötet kommer Comhem ger svar på frågetecken som kan tänkas uppstå med anledning av bytet till Comhem.

För Comhems basutbud se bilaga 1.

Användning av extra rum i 66ans trappuppgång

På årsmötet togs frågan upp avseende användning av det rum som ligger i nb på 66ans uppgång. Ett antal förslag lades fram såsom hobbyrum där man kan fixa med möbler. Andra alternativ var att rummet inreds med soffa och används som samlingsrum. Slutligen diskuterades det att ha pingis bord, eller bygga bastu i utrymmet.

Styrelsen kommer gå ut med en enkät för att ta reda på medlemmarnas syn på hur rummet skall användas.

Fixardag

Vi har tidigare år haft en fixardag under hösten där vi hjälpts åt att kratta löv och sköta om föreningens gemensamma ytor. Under denna dag har föreningen även haft en container på framsida där dels material från fixardagen slängts och dels där medlemmarna haft möjlighet att rensa sina förråd och slänga gamla möbler, kläder etc.

Som ni känner till är utrymmet för cyklar begränsat i cykelrummet och det blir trängre och trängre. Vi kommer i samband med eventuell fixardag be alla inventera sina cyklar och göra sig av med de som inte används. Vi kommer också titta på alternativa lösningar i form av krokar på väggarna i cykelrummet men även eventuellt tak över cyklarna på utsidan.

Vi kommer i enkäten som skickas ut förhöra oss om det finns intresse av en fixardag och då även förhöra oss om det finns medlemmar som är intresserade att ta ett ansvar för att organisera denna dag.

Felanmälan

Föreningen har sedan årsskiftet avtal med Riksbyggen om fastighetsskötsel. Vår fastighetsskötare från Riksbyggen heter Kåre Alm och han utför tillsyn av fastigheten en gång varannan vecka och finns tillgänglig för löpande skötsel och mindre reparationer.

Riksbyggens telefonnummer för felanmälan är 0771-86 08 60. Detta nummer gäller för såväl akuta problem som småsaker i enskilda lägenheter. Felanmälan kan göras dygnet runt på ovan nummer eller via mejl på http://www.riksbyggen.se/kontakt/felanmalan/

Observera att allt arbete som som rör enskilda lägenheter bekostas av lägenhetsinnehavaren själv, medan föreningen gemensamt bekostar arbete som berör gemensamma utrymmen och funktioner och beställs av styrelsen. Det är endast styrelseledamöter som får beställa arbeten som föreningen gemensamt svarar för!

Underhåll av gamla fönster och balkonger

Under närmaste tiden kommer underhåll ske avseende gamla fönster och balkonger. Under arbetenas gång kommer detta medföra ökad risk för insyn. Entrédörrarna kommer också att lackas om.

Trivselregler

Exteriört

Vi är alla måna om vår vackra utemiljö och skötseln av denna. Styrelsen är mycket nöjda med det arbete som upphandlas via Fritz Trädgårdsanläggning. De sköter såväl gräsklippning, ogräsrensning, häckklippning samt att vi har fina planteringar i våra entrékrukor. Avtalet täcker de allmänna ytorna. För de enskilda ytorna som tillhör lägenhetsinnehavare som finns på utsidan är vi tacksamma att var och en håller samma standard.

Interiört

Även på insidan är vi alla måna om att hålla det snyggt, rent och trivsamt. Men vi har även brandsäkerhet att tänka på. Som vi tidigare tagit upp i informationsbrev har vi uppmanat alla medlemmar att inte förvara föremål i våra trappuppgångar av brandsäkerhetsskäl. Vi vill åter påminna om att inte ställa barnvagnar, cyklar, lådor, möbler, skor eller andra föremål i våra trappuppgångar eller i gångarna i källarna.

Utöver trivselfaktorn måste vi beakta om en brand skulle uppstå med kraftig rökutveckling så måste rökdykare kunna hitta fram till våra lägenhetsdörrar genom att följa trappuppgångarnas väggar i blindo. Om brandmännen snubblar över eller hindras av oväntade föremål så kan den resulterande fördröjningen innebära skillnaden mellan liv och död för någon som är kvar i lägenheten – inte bara för den egna lägenheten utan för andra i samma trappuppgång.

Detaljplan för Bostäder i Östra Kålltorp

Styrelsen har lämnat in yttrande avseende trafikfrågan på Sanatoriegatan. Se bilaga 2.

Hälsningar,
Styrelsen Brf Renströmska Villan

%d bloggare gillar detta: