Nyhetsbrev arbeten i Östra Kålltorp mars

Text Box: Nyhetsbrev - byggarbeten Östra Kålltorp 

Pågående arbeten – aktörer i området
Arbetet med att förbereda för de nya bostäderna i Östra Kålltorp pågår för fullt. I dagsläget är det två aktörer igång och arbetar – trafikkontoret och Framtiden Byggutveckling.

Trafikkontoret bygger ny väg samt utför ledningsarbeten. Framtiden har påbörjat arbetet med hus A till G, se nedan:

 • Trafikkontoret: gata1A, 1B och 2
 • Framtiden Byggutveckling: hus A till G

   Övriga hus påbörjas längre fram med start 2021, information kommer senare

En bild som visar karta, text

Automatiskt genererad beskrivning

Trafikkontorets arbeten
Feb –april 2020Arbeten i kronologisk ordning

 • Sprängning Gata 1B, vid sjuksköterskebostaden och söderut. (pågående)
  Stödmur Gata 1A vid svängen upp mot Torpagatan.
 • V/A-arbeten Gata 1B vid sjuksköterskebostaden och söderut.
 • Sprängning vid Qvidingsgatan (väster om P-huset) för fjärrvärme & V/A (vatten och avlopp)
 • Krossning Gata 1 (mellan sjuksköterskebostaden och Rudolf Steinerskolan).
  V/A arbeten Gata 1 (mellan sjuksköterskebostaden och Rudolf Steinerskolan).

Framtidens arbeten
Feb –april 2020

 • Sprängningsarbeten är påbörjade och beräknas vara klara vid slutet av mars. Gäller hus A-G.

Bullrande arbeten

Höga ljudnivåer kan förekomma dagtid beroende på om vi borrar, spränger eller transporterar bort berget. Vi strävar hela efter att minimera dessa störande moment och följa gällande bullerkrav.

Sprängning: Det kommer ske flera sprängningar per dag. (2-4st)
Trafikkontoret kommer att utföra sprängningsarbeten fram till april 2020. Framtiden byggutveckling kommer att utföra sprängningsarbeten fram till slutet av mars 2020.

Knackning/borrning: borrning pågår under samma tidsperioder som sprängningsarbeten.

Byggtrafik: allt berg behöver inte transporteras bort. För att spara på miljön och för att undvika de störningar som alla lastbilstransporter orsakar har Miljöförvaltningen gett tillstånd till att bedriva krossning på plats.

Alternativet till att krossa är att forsla bort det sprängda berget och köra in färdigkrossat material. Antalet transporter beräknas då till mellan 3750 st och 7500 st beroende på hur mycket lastbilarna behöver gå tomma ena vägen. Alternativet innebär buller vid lastning och lossning. Arbetet med att köra ut berg och tillbaka med krossat berg kommer att ta ca 94 arbetsdagar att jämföra med 20–30 dagar som behövs för krossningen.

Krossningen omfattar ca 20 dagars arbete mellan den 9 mars till och med den 30 april och kommer att ske vardagar mellan 08–17

Vi kommer att dagligen följa upp bullernivåerna under projektets gång

 
Har du frågor eller funderingar om arbetena, kontakta oss:

Trafikkontoret byggledare: Christian Björkman, 070-825 10 98

Trafikkontoret projektledare: Lena Törnros, 031-368 26 14

Samordnare exploatörer: Babak Salahi, 073-658 91 67

%d bloggare gillar detta: