Bergvärme – aktuellt

I nästa vecka påbörjas sista fasen av arbetet utomhus. På måndag kommer asfalten på vändplanen att skäras, sedan grävs en skåra för installationen och i slutet av veckan planeras rören att monteras. Därefter ska marken återställas och utomhusrören kopplas ihop med utrustningen inomhus. Hela bergvärmeinstallationen beräknas vara klar till kommande månadsskifte.

Nu på lördag/söndag kommer en stensättare justera kantstenarna på den del av brandvägen som är färdig. Sedan ska första delen av asfaltering ske. Det är viktigt att vi inte går på vägen efter justering av stenar och innan asfaltering. Om stenarna flyttas riskerar asfalteringen att misslyckas.

Om det finns frågor är jag med på arbetsdagen imorgon.

Gunnar

%d bloggare gillar detta: