Information angående fönsterputs 17 April!

Den 17 April kommer det att putsas fönster i trapphusen. För att kunna putsa de gemensamma fönster som i trapphus 62 vätter mot balkonger måste balkongerna beträdas. Detta kommer att göras utifrån via en skylift.

Informationsbrev april 2013

renstromska sodra relief

Hej alla!

Känns skönt att solen äntligen värmer och hoppas att alla njuter av det! Styrelsen har nu bockat av första delen av en arbetsintensiv period med garantibesiktning. Vi vill göra er uppmärksamma på en del detaljer i denna.

Garantibesiktningen

Alla lägenheters besiktning är nu gjorda. Egnahemsbolaget hanterar nu de anmärkningar som kom upp och alla åtgärder förväntas vara klara till midsommar. Arbetet är påbörjat i uppgång 60 och kommer följas av uppgångarna i stigande ordning. Leverantören kommer i de fall det är aktuellt att kontakta lägenhetsinnehavaren för åtkomst av lägenhet.

Skulle det uppstå något som behövs åtgärdas i lägenheten efter garantibesiktningen står det i stadgarna vad som åligger lägenhetsinnehavaren respektive föreningen att ansvara för (det mesta i sin lägenhet ansvarar man för själv). Våra trivselregler och stadgar hittar man på vår hemsida brfrenstromska.se

Fastighetens garantibesiktning

Vi har haft två gemensamma möten med Egnahemsbolaget kring fastigheten. Vi kommer att träffas igen den 3 september för att följa upp de punkter som kom fram under fastighetens garantibesiktning. I stora drag så har vi haft påpekanden kring ventilation, överhörning och fukt i källaren . Vi har även bla en dialog kring gemensam ljusarmatur, där lampor går sönder direkt när vi byter dem. Marken kring fastigheten kommer att ha sin garantibesiktning till sommaren.

Våra källarförråd

I källaren finns det utrymmen som är mer eller mindre utsatta för högt fuktgenomslag. För att förhindra att det uppstår permanenta fuktskador på väggar och på saker som förvaras i utrymmena uppmanar vi alla att hålla en luftspalt mot väggar fri från förvaring samt att inte ställa kartonger direkt mot underlaget. Använd tex pallunderlag eller dylikt innan kartonger staplas i förrådet. Vi vill återigen påminna om att aldrig ställa ner otvättade textilier i källaren och vara uppmärksam på skadedjur, tex textilätande insekter.

Våra trappuppgångar

Vi har under fastighetens garantibesiktning även konstaterat att det förekommer att man förvarar personliga tillhörigheter utanför lägenheten. Trapphusen är vårt gemensamma utrymme och det finns brandrisk, städning och trivselaspekter att ta hänsyn till. Det är inte tillåtet att förvara tex skor, kläder, pappersåtervinning eller att ställa sopor utanför sin dörr. Barnvagnarna ska ställas i barnvagnsförråden, cyklar i cykelförrådet.

Årsmöte 14 maj

Årsmötet kommer hållas 14 maj i Kålltorpsskolans aula. Separat inbjudan och årsberättelse kommer att skickas ut. Som bekant behövs nya ledamöter till styrelsen, tag gärna kontakt med valberedningen för att visa ert intresse om ni inte redan har gjort det!

Information från Göteborgs Stad Social Resursförvaltning

sr

 

 

 

Information om akutboende på Virginsgatan 30 i Kålltorp

 Bakgrund

Bostadsbristen är stor i Göteborg och kommunen har idag inga bra boendealternativ för familjer som inte har några övriga sociala problem än att de akut saknar boende. Barnfamiljer har fått hysas in på hotell eller i olämpliga boenden som riktat sig till människor med övrig problematik. Utifrån ett barnperspektiv har detta inte varit bra lösningar.

I juni 2012 gav politikerna i Social resursnämnd i uppdrag åt förvaltningen att undersöka behovet av att starta ett akutboende för främst familjer som saknar boende och inte har några övriga sociala problem.

Varför ett akutboende på Virginsgatan 30 i Kålltorp?

Få lokaler i staden är lediga och lämpliga som akutboende. Kålltorps äldreboende står idag tomt. Det är våning 2 och 3 i den äldre delen, som är aktuella för ett akutboende.

Lokalerna passar för ändamålet och omgivningarna är fina för barn att vistas i.

Hur många kommer bo på akutboendet i Kålltorp?

Det kommer bli8-10 lägenheter för akutboende på Virginsgatan 30. De tidigare planerna på cirka 70 platser är inte längre aktuella. Tanken är att familjerna kommer bo där i cirka tre månader, i väntan på annat långsiktigt boende.

Vilka ska bo där?

Exakt vilka som ska bo på akutboendet är svårt att säga idag, men det handlar främst om familjer som inte har andra sociala problem än akut bostadslöshet. De behöver ”mellanlanda” på ett bra ställe för att kunna hitta ett långvarigt boende någon annanstans. Det är troligt att en del av dem kommer att vara anhöriginvandrare från krigsdrabbade länder.

 Hur är gången i ärendet?

Ett formellt beslut om att använda lokalerna för akutboende kommer fattas av Social resursnämnd, tidigast vid sammanträdet den 19 december i år.

 När kommer akutboendet öppna?

Under våren 2013.

 Hur kommer akutboendet vara bemannat?

Det kommer finnas bemanning dygnet runt veckans alla dagar.

Har du frågor?

Kontakta Per Holm, utvecklingsledare Boendeverksamheten i Social resursförvaltning

E-post: per.holm@socialresurs.goteborg.se

Telefon: 031-367 96 39

Välkommen till städdag!

Söndag 11 November kl 10.30 – 12.30

Planen är att vi ska kratta löv och rensa i källaren.

En container för blandat avfall kommer finnas på plats. Passa på att slänga vad du vill, utom miljöfarligt avfall och elektronik.

OBS! Allt som ej är inlåst i källarföråden kommer att slängas.

Förra städdagen städades det jättefint och efteråt var det knytkalas i det nyinköpta tältet nedanför huset.

Inbrottsförsök i natt!

Ca kl 01.15 natten till idag försökte två män bryta sig in i flera tappuppgångar genom att använda kofot. Tack vare en uppmärksam och modig granne avbröts försöken och männen for iväg i en vit Volvo 740. Våra ytterdörrar är mycket säkra och försedda med brytskydd vilket gjorde att männen inte lyckades ta sig in i någon uppgång. Händelsen är polisanmäld och dörrarna kommer att repareras. Om någon har mer information om detta, vänligen kontakta styrelsen!

Städdag 6 Maj

I söndags hölls en städdag. Det sopades och rensades runt huset.

Här är några bilder, tack alla som deltog!

Vill du medverka i styrelsen?

Nu är det dags att anmäla intresse för att medverka i styrelsen!

Att medverka i styrelsen innebär att ta tillvara medlemmarnas intressen och leda det gemensamma arbetet att skapa en så trivsam boendemiljö som möjligt. Styrelsen fördelar inom sig olika uppdrag som: ordförande (vald för 2 år), vice ordförande (vald för 2 år), sekreterare, ekonomiansvarig, samt ledamot och suppleanger för övriga uppdrag.

Att ha årsstämmans förtroende som företroendevald ledamot innebär att vara engagerad och intresserad av föreningens inre och yttre arbete och ha tid och engagemang att avsätta för styrelsearbete. Det är ett roligt och intressant arbete som innebär möjlighet att påverka och lära sig mycket om huset samt lära känna sin omgivning och de människor som bor här.

 

Välkommen att anmäla intresse

till Valberedningen och  Tina Leinonen:

031 – 16 76 94

cleinone@volvocars.com

Obs! Senast Söndagen 15 April behöver vi ha din intresseanmälan! Valberedningen kommer presentera förslag till styrelse på årsstämman som hålls i Kålltorpskolan 25 April kl 18.

Informationsbrev nr 1, mars 2012

Redan har det hunnit gå snart 3 månader på det nya året och våren är här. Det har blivit dags att bjuda in till BRF Renströmska Villans årsmöte:

Varmt välkomna på årsmöte onsdagen den 25 april klockan  18.00.

Plats: Kålltorpskolans matsal

Kontakta gärna styrelsen om ni har frågor som önskas besvaras under mötet, maila till brfrenstromska@gmail.com 

 Rejäl byggkonsult

Vi har anlitat konsultbolaget Rejäl byggkonsult för att genomföra en underhållsplan för fastigheten, för att få kontroll och veta vilka avsättningar vi behöver göra.

Vi har också bett dem stötta oss vid garantibesiktningen som kommer ske i slutet av 2012, och vad som borde falla under garantin så att vi inte missar något som kan kosta oss pengar i framtiden.

På Rejäl byggkonsults hemsida (http://www.rejalbyggkonsult.se/tjanst/underhallsplan) kan man läsa: ”En underhållsplan beskriver det nuvarande och kommande underhållsbehovet för fastigheten. Den beskriver precis vad som ska göras, när det ska göras och hur mycket det kommer att kosta. … Planen omfattar alla delar och aspekter av fastigheten: fasader och tak, allmänna utrymmen, utemiljö, installationer, komplementbyggnader samt miljö och energi” 

Trivselregler

Vi vill påminna er om att ta del av våra trivselregler, dessa finns publicerade på vår hemsida (brfrenstromska.se) och finns nu även på anslagstavlorna i trapphusen (tidigare utskick har gjorts till hushållen, kontakta oss om du vill ha en ny utskriven kopia).

Framförallt vill vi nu understryka att parkering endast är tillåten på tilldelad parkeringsplats, och inom parkeringsrutan. Klagomål har framförts på bilar som står utanför parkeringsrutorna, vänligen respektera att det inte är tillåtet att dubbelparkera och hänvisa gäster till den allmänna gratisparkeringen.

Vi vill samtidigt påminna om att visa hänsyn till grannar genom att inte använda tvättmaskin eller dammsuga sena kvällar eller tidiga morgnar och tänk gärna på att vara lite extra hänsynsfull på helger då många vill kunna välja att sova lite längre. 

Städdag

Under våren kommer vi att bjuda in till en städdag med liknande upplägg som vi hade i höstas, mer information och datum om detta kommer snart.

Renströmska – högst upp

Familjen Hallin fick besök av GP Bostad, läs atrickeln Renströmska – högst upp på gp.se:http://www.gp.se/bostad/1.889715-renstromska-hogst-upp

En slottsliknande byggnad i rött tegel. Ett sjukhus i ett område med frisk luft där lungsjuka fick vård. Med andra ord har Renströmska sanatoriet i Kålltorp en mycket speciell bakgrund. En historia som till stor del finns kvar i byggnaden som numera är omgjord till bostadsrättslägenheter. 
Pampig och stor breder den ut sig över den grönskande parken; en slottsliknande byggnad i nationalromantisk stil med takkupor, torn och en fasad av rött handslaget tegel. Nyligen fick fastigheten nytt liv och är minst lika fräsch som när den uppfördes för nära nog 100 år sedan.

– Men det var extremt svårt att föreställa sig hur lägenheten skulle se ut. Vi klättrade upp hit på en stege, till en öppen råvind med plywoodskivor och duvor, berättar Christina Hallin målande och sveper ut med armen över vardagsrummet. 

Har stått i kö sedan 2008

Det är rent och snyggt med glänsande ekparkett, vita väggar och ståtliga sex meters takhöjd, ljusår från den ruffiga vindsmiljön före ombyggnationen.

– Vi ställde oss i kö 2008 och tänkte att det här nog skulle bli en fräck lägenhet. Vi var inte oroliga för att den inte skulle bli fin men trodde kanske att det skulle vara lite mörkt i och med att det såg ut att vara få fönster. Men mörkt är det absolut inte, tillägger Christina.

– Vi hade bara byggritningarna att utgå från. Men från dem kunde jag göra en 3D-modell som gjorde det lättare att förstå hur lägenheten skulle se ut, säger maken Jan-Eric Hallin och fortsätter:

– Det var kul att följa byggubbarna. De gick omkring med ritningarna, kliade sig i huvudet och kollade hur innerväggarna skulle sitta. Det är vinklar och vrår överallt här. 

Antikvarisk expertis

Det var ordning och reda när byggnaden på Sanatoriegatan i Kålltorp förvandlades till bostäder. Eftersom Renströmska sanatoriet har ett kulturhistoriskt värde skedde alla förändringar i samarbete med antikvarisk expertis där de befintliga förutsättningarna fick styra över de 57 bostadsrätternas utformning. Därför är inte heller den ena lägenheten den andra lik.

Här finns allt ifrån enrummare till en sexa i två etage, även om flertalet bostäder rymmer mellan två och fyra rum. Gemensamt för dem alla är att insatsen var hög och månadskostnaden låg. Inför inflyttningen under 2010 kostade exempelvis den billigaste ettan drygt 1,4 miljoner medan den dyraste femman gick på nästan fem miljoner kronor mer. Å andra sidan var månadsavgiften bara omkring 1 100 respektive 4 100 kronor, inklusive värme, vatten och parkering. 

Diskussion om köksön

Hallins var med på ett tidigt stadium och involverade i hur etagelägenheten skulle se ut. Och fick se den nya bostaden växa fram.

– Vi tyckte att standarden var hög från början och valde köksluckor, vitvaror, köksmaskiner och innerdörrar. Det var mycket diskussioner om köksön, vi mätte och räknade, men i slutändan blev det ungefär som arkitekten föreslog, säger Christina.

Den oumbärliga skänken, med vit underdel och en bastant skiva av ek, står mitt på de öppna köksytorna och flankeras av två pallar. Strax intill finns ett matbord och framför den franska balkongens dubbeldörrar står två smäckra fåtöljer. Här sitter Jan-Eric och Christina gärna och blickar ut över Renströmska parken. Därifrån är det inte långt till Skatås och Härlanda tjärn. 

Både i stan och på landet

– Det känns som att bo både i stan och på landet. Det var lite det som gjorde det, kombinationen. Att vi inte har balkong gör ingenting. Vi har ett lantställe och det räcker gott, tycker Christina.

– Härifrån cyklar man lätt in till stan. Och det är fantastiskt med Skatås, man kan enkelt komma ut i naturen och gå hundpromenader åt alla håll, tillägger Jan-Eric.

Och det var just omgivningarna som gjorde att Renströmska sanatoriet en gång i tiden placerades just här. I början av 1900-talet dog omkring 10 000 människor varje år av lungtuberkulos och det enda botemedel man kände till var frisk luft. Och det fanns det gott om kring Kålltorp tack vare den generösa gran- och tallskogen. 

Höll på att gå om intet

Den som möjliggjorde lungsjukhuset hette Sven Renström. Han var en handelsman som arbetade sig upp, blev miljonär och före sin död instiftade Renströmska fonden. Denna kom att finansiera olika byggnationer i Göteborg.

Men först höll planerna på att gå om intet. Fonden omfattade endast projekt inom stadens gränser och den tilltänkta platsen visade sig tillhöra Örgryte socken. Efter att ärendet behandlats av självaste Konungen utfärdades ett dekret som införlivade området med Göteborg. Nu kunde tomten köpas in.

Sanatoriet ritades av arkitekten Ernst Torulf och stod klart 1913. Det erbjöd 190 vårdplatser och rymde förutom operationsrum och läkarmottagningar också en ståtlig liggbalkong på husets södersida, vilken senare utökades med liggterrasser och en extra paviljong.

Med upptäckten av penicillinet sjönk förekomsten av tuberkulos i Sverige. Renströmska blev en lungklinik och användes därefter för bland annat äldrevård och psykiatri, stod tom under ett par år innan ombyggnaden till bostadsrätter påbörjades 2006. 

För mycket trädgårdspyssel

– Det känns att det är ett hus med en historia. Men man får ingen sjukhuskorridorkänsla här uppe eftersom ytorna ju har varit vind, säger Christina.

Tidigare bodde hon, Jan-Eric och de två vuxna barnen i ett hus i Kållered. Men när familjen skaffade sommarstuga blev det för mycket trädgårdspyssel och annat och de valde att byta bostadsform. Den nya lägenheten är på 131 kvadratmeter och har nästan lika stora boytor som huset.

– Det känns flexibelt här. Vi kan flytta om på olika sätt när det kommer gäster, beroende på hur många vi är. Men inredningen har inte varit helt given. Alla vinklar och vrår och de lutande väggarna som går ihop med taket har gjort att vi har fått tänka till, förklarar Christina under husesynen. 

Bara två innedörrar

Bostaden har en ovanligt öppen planlösning och det finns bara två innerdörrar, till badrummet och sovrummet. I taket har de stadiga gamla träbjälkarna bevarats vilket ger en rustik och hemtrevlig känsla. Andra detaljer som ger karaktär är flera små prång och ett trekantigt köksfönster. Och inte minst andra våningen som erbjuder en praktfull vy över vardagsrummet långt nedanför.

– Innan vi flyttade hit gjorde vi oss av med mycket och håller fortfarande på att skaffa nya möbler, mattor och lampor. Det är lite tomt här men vi vill inte övermöblera. Vi ska bo in oss först, avslutar Jan-Eric Hallin.

På vägen ut väljer vi att promenera ned i stället för att ta hissen. Sätter fötterna på bastanta gamla trappsteg i kalksten och granit som har hängt med i nästan 100 år, liksom de dekorativa svarta smidesräckena. Trapphusen är rymliga och ljusa och leder ut till långa korridorer på varje våningsplan. Det är inte svårt att få associationer till en sjukhusmiljö och tänka sig hur det en gång såg ut här.

Bild: Cecilia Hallin

Särskilt inte när vi står framför Åke Broviks färgsprakande konstverk från 1955. En jättebild som på andra våningen målats direkt på väggen och speglar Renströmska sanatoriets verksamhet.

Det är vackert så.

Robert Lagerström ”
 
Bilder från reportaget kan ses här:

Tjugondag Knut!

Ska ju julen ut….

Vid behov finns det möjlighet att lägga uttjänad julgran på gräsmattan till höger om soptunnorna för bortforsling. Denna möjlighet finns tom lördag 21 januari.

Närmsta återvinningcentral är annars Sävenäs, för öppetider och information, se länk:

http://www.goteborg.se/wps/portal/serviceguide?sgid=1078

Då vi sedan 1 januari betalar per kg slängt brännbart avfall så är det naturligtvis bra att utnyttja både sopsorteringsstationerna vid början på Sanatoriegatan och vid Studiegången och återvinningscentral tex Sävenäs. För mer informationom sortering mm, se Göteborgs Stads sidor kring detta: http://tinyurl.com/7pyzyoo