Informationsblad nr 2, december 2011

Snart är 2011 års år till ända och vi kan se tillbaka på ett första år av boende i Renströmska villan. Vi vill tacka alla våra medlemmar för visat engagemang och deltagande i enkätundersökning och gemensamma aktiviteter.
Information:

Brandskydd
Information angående brandsäkerhet har skickats ut separat tidigare under hösten, vänligen ta del av denna information. Varje medlem har ansvar för att ha fungerande brandvarnare i sin lägenhet. För att minska risken för brand får föremål inte förvaras i gemensamma ytor i källare och trapphus.

Nyheter om avfallshantering
From. 2012 kommer våra sopor att vägas och vi kommer debiteras en kostnad baserad på kilopris (för närvarande 1 kr/kg)  på osorterade sopor. Ingen avgift tas ut för komposten så det är viktigt att alla hushåll komposterar. Nya kompostpåsar finns i källaren i C huset i rummet rakt fram nedanför trappan. Använd återvinningscentralen i början på Sanatoriegatan eller vid Studiegången för övriga sopor som kan återvinnas.

Årsavgift i enlighet med ekonomisk plan
I enlighet med den ekonomiska planen för bostadsrättsföreningen så kommer årsavgiften för 2012 bli 2,75% högre.

Hemsida
Föreningen har fått en hemsida:  http://brfrenstromska.se
På hemsidan kan man bland annat hitta information om huset och föreningen samt  få information från styrelsen. Där finns även våra trivselregler under menyn ”Om föreningen” och  ”Trivselregler”
Direktadress är https://brfrenstromska.se/om/trivselregler/ .
Kontakta gärna styrelsen via mail: brfrenstromska@gmail.com  eller via postfack i uppgång 66.

Vi önskar en god ju och ett gott nytt år!
Maria, Niclas, Susanne, Camilla, Charlotte, Lars och Linda

Städdag

Söndagen 23 Oktober hölls det städdag. Glädjande många slöt upp i strålande solsken och vi fick en riktigt fin dag tillsammans.

Cykelrummet organiserades om och städades så nu står de cyklar som inte väntas användas under vintern längst in medans de som används oftare står ytterst.

Rabatter och gångar rensades från ogräs och löv.

En ny häck planterades utanför ett av radhusen.

Fastighetsbyrån bjöd på fika, tack så mycket för det!

Detta bildspel kräver JavaScript.

Informationslad nr 1, Oktober 2011

Styrelsen har för avsikt att regelbundet sätta samman ett infoblad om vårt arbete till våra medlemmar. Kontakta gärna styrelsen via mail: brfrenstromska@gmail.com  eller via postfack i uppgång 66.

Enkätsvar

Tack ni som deltog i enkätundersökningen! 27 svarsenkäter inkom och frågor kring ekonomi och budget samt trivsel och gemenskap tycks prioriterade av medlemmarna. Styrelsen ser det inte som möjligt att driva alla frågor och föreslår att vi skapar intressegrupper som engagerar sig i frågor kring vår utemiljö och gemensamma aktiviteter. Är du intresserad av att medverka i någon av grupperna så meddela detta till oss i styrelsen. Styrelsen arbetar med att ta fram trivselregler och har som mål att informera om dessa under oktober månad.

Gemensam städdag

På temat trivsel och gemenskap vill styrelsen bjuda in till en städdag då vi kan se över våra gemesamma ytor. Den  23 Oktober samlas vi kl 10 utanför nr 62 vid parkeringen, och vi uppskattar att vi håller på ca 2 timmar. Trots lite kort varsel hoppas vi på god uppslutning!

Husets historia

Är du intresserad av att medverka i att ta fram och sammanställa information kring husets historia så kontakta styrelsen.

Nycklar till bommarna på trädgårdssidan av huset

Om du har behov av att öppna dessa kontakta styrelsen i god tid.

2-årsbesiktning

2 år efter ombyggnationen ska en slutbesiktning göras av vårt hus och det är mycket viktigt att vi har information och kunskap för att kunna ta tillvara våra intressen gentemot Egnahemsbolaget. Styrelsen har därför för avsikt att köpa in byggnadskunnig och opartisk kompetens. Vi kommer längre fram att ge mer information kring besiktningen.

 

Brandskydd

Varje medlem har ansvar för att ha fungerande brandvarnare i sin lägenhet. För att minska risken för brand får föremål inte förvaras i gemensamma ytor i källare och trapphus. Vi har tagit kontakt med Räddningstjänsten för att utröna vad vi i övrigt kan behöva i huset. Vi återkommer med mer information.

Parkeringsplatser

Vänligen respektera den parkeringsplats som tilldelats lägenheten. Har du behov av extra eller annan parkeringsplats eller använder du inte din plats och vill hyra ut den till någon i föreningen, meddela styrelsen så sammanför vi detta.

Andrahandsuthyrning

Andrahandsuthyrning får endast förekomma efter beslut i styrelsen.

Vi önskar en trevlig höst och hoppas på att vi ses 23 oktober!

Maria, Niclas, Susanne, Camilla, Charlotte, Lars och Linda

Invigning!

Detta bildspel kräver JavaScript.

Den 4 September 2011 hade bostadsrättsföreningen ”officiell” invigning av förening och hus med både högtidlig fanfar och skål samt tårta och kaffe.