Värmen i huset

Entreprenören har, utan att informera oss, kopplat ur fjärrvärmen för att förbereda bergvärmen. Men, som flera har påpekat, har vi p.g.a. vädret ett omedelbart behov av värme innan det nya systemet är klart. De jobbar därför idag med att få igång värmen via den elpanna som numera finns.

Gunnar

Bergvärme – aktuellt

I nästa vecka påbörjas sista fasen av arbetet utomhus. På måndag kommer asfalten på vändplanen att skäras, sedan grävs en skåra för installationen och i slutet av veckan planeras rören att monteras. Därefter ska marken återställas och utomhusrören kopplas ihop med utrustningen inomhus. Hela bergvärmeinstallationen beräknas vara klar till kommande månadsskifte.

Nu på lördag/söndag kommer en stensättare justera kantstenarna på den del av brandvägen som är färdig. Sedan ska första delen av asfaltering ske. Det är viktigt att vi inte går på vägen efter justering av stenar och innan asfaltering. Om stenarna flyttas riskerar asfalteringen att misslyckas.

Om det finns frågor är jag med på arbetsdagen imorgon.

Gunnar

Bergvärme – status

Borrningen har nu avslutats, och ventilationen kommer återställas till normal drift igen.

Imorgon, lördag 21/8 kommer elektriker börja installera kablar mellan elcentralen och pannrummet i källaren.

I nästa vecka kommer material (rör och samlingsbrunnar) levereras. Sedan kommer nedgrävning av dessa preliminärt börja på måndag 30/8 och beräknas ta ca. tre veckor. För att begränsa påverkan på utrymningsvägen kommer grävningen att göras i två delar, med början i väster (framför #64 och 62 fram till slutet av de stora altanerna). Sedan återställs marken och därefter grävs resten av sträckan förbi # 60 och korsvirkeshuset fram till parkeringen.

BERGVÄRMEPROJEKTET

Imorgon, tisdag 3/8 börjar borrningar av totalt 12 hål längs vägen utmed parken och på vår vändplan mot öster. Markeringar för borrhålen (och olika befintliga ledningar) är gjorda på asfalten.  Arbetet börjar längst väster ut (mot Kålltorp), och beräknas pågå ca. 3 veckor.

Samtidigt pågår installation av utrustning i vårt pannrum som sedan ska kopplas ihop med de rör som installeras i borrhålen.

//Gunnar Thoresson