Årstämma

Föreningens årsmöte är planerat till den 25 April.

Mer information, samt kallelse kommer senare.

Årsstämma

Föreningens årsmöte är planerat till den 19 April.

Tänk på att motioner måste lämnas in till styrelsen senast den 29 Februari. Det går bra att maila på styrelsen@brfrenstromska.se eller lämna motionen i brevlådan uppgång 66.

Mer information, samt kallelse kommer senare.

Enkät – extrarum och fixardag

Alla medlemmar har fått ett frågeformulär i sina postfack som syftar till att få in information om medlemmarnas önskemål avseende användningsområde för föreningens extrarum som finns i uppgång 66 nb vilket tidigare använts till vinterförvaring cyklar. I enkäten ställs också fråga huruvida föreningens medlemmar önskar ha en fixardag. Båda dessa områden kräver ett tillsättande av arbetsgrupper som driver arbetet och vi önskar besked om ni kan tänka er ingå i någon av dessa.

Com Hem

I tisdags var det informationsmöte med Com Hem. För er som inte hade möjlighet att närvara så kan ni ringa Com Hem för mer information på 08-553 633 62. Som vi tidigare beskrivit i nyhetsbrev så får vi alla tillgång till Com Hems grundutbud via TV uttagen i lägenheterna. I vårt avtal med Com Hem ingår det också att alla hushåll får en digitalbox alternativt tv-modul för inbyggd digitalbox. För att ni skall få denna box behöver ni ringa Com Hem och be att de skickar den. Ni behöver boxen i de fall ni vill ha ett utökat TV utbud men också om ni vill ha tillgång till digitala HD kanaler.

Informationsbrev juni 2015

Byte av TV leverantör

Föreningen har sedan bildandet haft avtal med Canal Digital som leverantör av analogt basutbud för TV. Från och med 5 oktober kommer föreningen byta leverantör till Comhem som kommer leverera såväl ett analogt som digitalt basutbud.

För föreningen innebär bytet av leverantör att vi får ett något bredare utbud vilket är såväl analogt som digital till en lägre kostnad.

Du som vill ha stor valfrihet i ditt tv-tittande har hos Comhem många kanaler i knivskarp HD-kvalitet. Med alla Tillvalskanaler kan du få över 160 stycken!

Utbudet blir Comhems basutbud vilket är 18 analoga. Man behöver varken box eller abonnemang eftersom föreningen står för abonnemanget och dessa kanaler kan ses i valfritt TV-uttag.

Tilläggsutbud utan kostnad

Dessutom får varje medlem en HD-box eller TV-modulkort att användas i valfritt uttag som ger tillgång till Comhems digitala grundutbud om 20 kanaler. Vill man sedan ha fler kanaler är det precis som tidigare fritt att teckna sådana avtal. Det kan vara värt för var och en att se över sina avtal om ni har tilläggstjänster för att se vilket som är mest fördelaktigt nu när vi även förses med ett digitalt grundutbud inklusive digitala boxar från Comhem.

Eventuella befintliga digitalbox från Canal Digital kommer inte att behöva återlämnas och tillhör numera respektive lägenhet. Dessa klassas som elavfall eller farligt avfall och du kan lämna in dem på någon av miljöstationerna i Göteborg. Eller på en Återvinningscentral.

Ny kanalsökning kan göras från den 5 oktober.

Comhem kommer hålla ett informationsmöte kring bytet med samtliga medlemmar i 27 augusti 18:30.

På informationsmötet kommer Comhem ger svar på frågetecken som kan tänkas uppstå med anledning av bytet till Comhem.

För Comhems basutbud se bilaga 1.

Användning av extra rum i 66ans trappuppgång

På årsmötet togs frågan upp avseende användning av det rum som ligger i nb på 66ans uppgång. Ett antal förslag lades fram såsom hobbyrum där man kan fixa med möbler. Andra alternativ var att rummet inreds med soffa och används som samlingsrum. Slutligen diskuterades det att ha pingis bord, eller bygga bastu i utrymmet.

Styrelsen kommer gå ut med en enkät för att ta reda på medlemmarnas syn på hur rummet skall användas.

Fixardag

Vi har tidigare år haft en fixardag under hösten där vi hjälpts åt att kratta löv och sköta om föreningens gemensamma ytor. Under denna dag har föreningen även haft en container på framsida där dels material från fixardagen slängts och dels där medlemmarna haft möjlighet att rensa sina förråd och slänga gamla möbler, kläder etc.

Som ni känner till är utrymmet för cyklar begränsat i cykelrummet och det blir trängre och trängre. Vi kommer i samband med eventuell fixardag be alla inventera sina cyklar och göra sig av med de som inte används. Vi kommer också titta på alternativa lösningar i form av krokar på väggarna i cykelrummet men även eventuellt tak över cyklarna på utsidan.

Vi kommer i enkäten som skickas ut förhöra oss om det finns intresse av en fixardag och då även förhöra oss om det finns medlemmar som är intresserade att ta ett ansvar för att organisera denna dag.

Felanmälan

Föreningen har sedan årsskiftet avtal med Riksbyggen om fastighetsskötsel. Vår fastighetsskötare från Riksbyggen heter Kåre Alm och han utför tillsyn av fastigheten en gång varannan vecka och finns tillgänglig för löpande skötsel och mindre reparationer.

Riksbyggens telefonnummer för felanmälan är 0771-86 08 60. Detta nummer gäller för såväl akuta problem som småsaker i enskilda lägenheter. Felanmälan kan göras dygnet runt på ovan nummer eller via mejl på http://www.riksbyggen.se/kontakt/felanmalan/

Observera att allt arbete som som rör enskilda lägenheter bekostas av lägenhetsinnehavaren själv, medan föreningen gemensamt bekostar arbete som berör gemensamma utrymmen och funktioner och beställs av styrelsen. Det är endast styrelseledamöter som får beställa arbeten som föreningen gemensamt svarar för!

Underhåll av gamla fönster och balkonger

Under närmaste tiden kommer underhåll ske avseende gamla fönster och balkonger. Under arbetenas gång kommer detta medföra ökad risk för insyn. Entrédörrarna kommer också att lackas om.

Trivselregler

Exteriört

Vi är alla måna om vår vackra utemiljö och skötseln av denna. Styrelsen är mycket nöjda med det arbete som upphandlas via Fritz Trädgårdsanläggning. De sköter såväl gräsklippning, ogräsrensning, häckklippning samt att vi har fina planteringar i våra entrékrukor. Avtalet täcker de allmänna ytorna. För de enskilda ytorna som tillhör lägenhetsinnehavare som finns på utsidan är vi tacksamma att var och en håller samma standard.

Interiört

Även på insidan är vi alla måna om att hålla det snyggt, rent och trivsamt. Men vi har även brandsäkerhet att tänka på. Som vi tidigare tagit upp i informationsbrev har vi uppmanat alla medlemmar att inte förvara föremål i våra trappuppgångar av brandsäkerhetsskäl. Vi vill åter påminna om att inte ställa barnvagnar, cyklar, lådor, möbler, skor eller andra föremål i våra trappuppgångar eller i gångarna i källarna.

Utöver trivselfaktorn måste vi beakta om en brand skulle uppstå med kraftig rökutveckling så måste rökdykare kunna hitta fram till våra lägenhetsdörrar genom att följa trappuppgångarnas väggar i blindo. Om brandmännen snubblar över eller hindras av oväntade föremål så kan den resulterande fördröjningen innebära skillnaden mellan liv och död för någon som är kvar i lägenheten – inte bara för den egna lägenheten utan för andra i samma trappuppgång.

Detaljplan för Bostäder i Östra Kålltorp

Styrelsen har lämnat in yttrande avseende trafikfrågan på Sanatoriegatan. Se bilaga 2.

Hälsningar,
Styrelsen Brf Renströmska Villan

Informationsbrev april 2014

Byte av portkod

För att undvika alltför stor spridning av vår portkod till obehöriga bör koden ändras med jämna mellanrum, och vi kommer nu att göra detta för första gången någon gång under den första veckan i maj. Den nya koden har distribuerats separat idag och används på samma sätt som den tidigare koden. Om ni under den veckan märker att den gamla koden slutat fungera, prova då med den nya.

Vi vill också be alla våra medlemmar att i möjligaste mån undvika att i onödan sprida koden till utomstående, och istället uppmana besökande att använda porttelefonen när så är möjligt.

Årsstämma 2014

Årsstämman för 2014 är planerad till tisdagen den 6:e maj klockan 18:30 – 20:00 i Kålltorpsskolans matsal som vanligt, så preliminärboka gärna detta i kalendern redan nu. Mer information om detta kommer inom kort i separat kallelse.

Ingen motion har inkommit från enskilda föreningsmedlemmar inför stämman. Bland de frågor som styrelsen kommer att sätta på agendan finns bl.a. fortsatt diskussion och eventuellt beslut om parkeringsplatser samt en rapport om garantibesiktningen, som nu är inne i slutfasen.

Vi hoppas på stort deltagande!

Brandsäkerhet

För ett tag sedan gick vi runt och knackade dörr för att uppmana alla medlemmar att inte förvara föremål i våra trappuppgångar av brandsäkerhetsskäl. Alla var så klart inte hemma så vi hade inte möjlighet att prata med alla, därför vill vi här påminna om att inte ställa barnvagnar, cyklar, lådor, möbler, skor eller andra föremål i våra trappuppgångar.

Anledningen är att om en brand skulle uppstå med kraftig rökutveckling så måste rökdykare kunna hitta fram till våra lägenhetsdörrar genom att följa trappuppgångarnas väggar i blindo. Om brandmännen snubblar över eller hindras av oväntade föremål så kan den resulterande fördröjningen innebära skillnaden mellan liv och död för någon som är kvar i lägenheten – inte bara för den egna lägenheten utan för andra i samma trappuppgång.

Fastighetsskötare

Föreningen har sedan årsskiftet avtal med Riksbyggen om fastighetsskötsel. Rent praktiskt innebär det att en fastighetsskötare vid namn Kåre Alm har fått en genomgång av vår fastighet och framöver har tillsyn av fastigheten en gång varannan vecka och finns tillgänglig för löpande skötsel och mindre reparationer.

Riksbyggens telefonnummer för felanmälan är 0771-86 08 60. Detta nummer gäller för såväl akuta problem som småsaker i enskilda lägenheter. Felanmälan kan göras dygnet runt.

Observera att allt arbete som som rör enskilda lägenheter bekostas av lägenhetsinnehavaren själv, medan föreningen gemensamt bekostar arbete som berör gemensamma utrymmen och funktioner och beställs av styrelsen. Det är endast styrelseledamöter som får beställa arbeten som föreningen gemensamt svarar för!

Var går gränsen?

Många undrar säkert var gränsen går mellan vad varje enskild lägenhetsinnehavare ansvarar för och vad föreningen gemensamt ansvarar för. Vår förening tillämpar de riktlinjer som Riksbyggen tagit fram för denna gränsdragning. Som vägledning kan dessa riktlinjer laddas ner här: Underhållsansvar BRF

Hälsningar,
Styrelsen

Informationsbrev december 2013

Hej alla! Nu har vi snart ett nytt år & vi i styrelsen vill önska alla en GOD JUL & GOTT NYTT ÅR och samtidigt uppdatera er kring några saker som berör oss alla som bor i vårt fina hus!

Nytt golv i cykelrummet

OBS: NÄSTA VECKA 9-13 DEC FIXAS DETTA.

Egnahemsbolaget (via NCC) kommer att göra om golvet (en del i garantin). Det är bra om vi kan tömma rummet, annars kommer NCC fixa och göra golvet i omgångar. Vi kommer nu på söndag kväll 8 dec kl. 18-20 öppna upp målarrummet (längst ner i uppgång 66) så att man kan ställa sin cykel där under veckan. Rummet kommer att stå öppet under veckan, alternativt kan man ha cykeln i sitt källarförråd eller utomhus. Söndagen den 16 dec kl. 18-20 kommer vi kunna flytta upp igen. Vill man ha kvar sin cykel på ”vinterförvaring” i målarrummet så går det bra, då låser vi sedan rummet och öppna upp det framåt vårkanten.

Vår källare och våra källarförråd

Under garantibesiktningen har vi haft en dialog kring vår källare och fukt som vi har upplevt. Egnahemsbolaget har vidtagit åtgärder bl.a. att med en ökad ventilation lösa detta problem. Några saker måste vi själva beakta för att undvika att få fukt- och mögelskador:

  1. Se till att ventilationsdonen inte blockeras. Gäller både insläpp och utsug, fri luftväg krävs!
  2. Radiatorerna får inte vara tilltäckta, och ska stå på max. Då undviker vi kondensfenomen.
  3. Se till att det finns en luftspalt mot golv och vägg. Det som förvaras på golvet skall pallas upp på lämpligt vis, använd t.ex. balkongplattor i plast. Inget får lutas direkt mot väggarna.

Fastighetens garantibesiktning

Vi har under hösten haft två möten, vi kommer att träffas igen i januari. Förutom källaren har ventilationsanläggningen för huset byggs ut och en ny injustering är gjord, genomgång av taket och fasad är gjord och bl.a. har fler stuprör satts upp, förbättring av fönster, lackning av dörrarna, nya skärmtak, det har även gjorts en del markarbeten. Vi har fått förlängd garantitid på vissa saker på fastigheten, dessa kommer vi att följa under 2014. Numera så testar man brandspjällskyddet var fjortonde dag.

Årsavgift 2014

I enlighet med den ekonomiska planen kommer årsavgiften att höjas med 2,75 % för 2014.

Nya avtal

Vi har nu tecknat ett avtal kring fastighetsskötseln, leverantör är Riksbyggen, de kommer att sköta den löpande skötseln av vår fastighet på uppdrag av styrelsen. I avtalet ingår bl.a. att rensa stuprör, byta glödlampor och göra servicebesök. För trädgårdsskötseln har vi också tecknat ett avtal, den kommer nästa år att skötas av Fritz Trädgårdsanläggningar AB (Christian Turunen som bott i huset har denna firma).

Nya lampor i parken

För en mer upplyst miljö har Park & natur under hösten satt upp nya lampor i parken, nya ledningar håller på att dras och arbetsbelysningen för den tas bort när de är färdiga.

Information angående fönsterputs 17 April!

Den 17 April kommer det att putsas fönster i trapphusen. För att kunna putsa de gemensamma fönster som i trapphus 62 vätter mot balkonger måste balkongerna beträdas. Detta kommer att göras utifrån via en skylift.

Informationsbrev april 2013

renstromska sodra relief

Hej alla!

Känns skönt att solen äntligen värmer och hoppas att alla njuter av det! Styrelsen har nu bockat av första delen av en arbetsintensiv period med garantibesiktning. Vi vill göra er uppmärksamma på en del detaljer i denna.

Garantibesiktningen

Alla lägenheters besiktning är nu gjorda. Egnahemsbolaget hanterar nu de anmärkningar som kom upp och alla åtgärder förväntas vara klara till midsommar. Arbetet är påbörjat i uppgång 60 och kommer följas av uppgångarna i stigande ordning. Leverantören kommer i de fall det är aktuellt att kontakta lägenhetsinnehavaren för åtkomst av lägenhet.

Skulle det uppstå något som behövs åtgärdas i lägenheten efter garantibesiktningen står det i stadgarna vad som åligger lägenhetsinnehavaren respektive föreningen att ansvara för (det mesta i sin lägenhet ansvarar man för själv). Våra trivselregler och stadgar hittar man på vår hemsida brfrenstromska.se

Fastighetens garantibesiktning

Vi har haft två gemensamma möten med Egnahemsbolaget kring fastigheten. Vi kommer att träffas igen den 3 september för att följa upp de punkter som kom fram under fastighetens garantibesiktning. I stora drag så har vi haft påpekanden kring ventilation, överhörning och fukt i källaren . Vi har även bla en dialog kring gemensam ljusarmatur, där lampor går sönder direkt när vi byter dem. Marken kring fastigheten kommer att ha sin garantibesiktning till sommaren.

Våra källarförråd

I källaren finns det utrymmen som är mer eller mindre utsatta för högt fuktgenomslag. För att förhindra att det uppstår permanenta fuktskador på väggar och på saker som förvaras i utrymmena uppmanar vi alla att hålla en luftspalt mot väggar fri från förvaring samt att inte ställa kartonger direkt mot underlaget. Använd tex pallunderlag eller dylikt innan kartonger staplas i förrådet. Vi vill återigen påminna om att aldrig ställa ner otvättade textilier i källaren och vara uppmärksam på skadedjur, tex textilätande insekter.

Våra trappuppgångar

Vi har under fastighetens garantibesiktning även konstaterat att det förekommer att man förvarar personliga tillhörigheter utanför lägenheten. Trapphusen är vårt gemensamma utrymme och det finns brandrisk, städning och trivselaspekter att ta hänsyn till. Det är inte tillåtet att förvara tex skor, kläder, pappersåtervinning eller att ställa sopor utanför sin dörr. Barnvagnarna ska ställas i barnvagnsförråden, cyklar i cykelförrådet.

Årsmöte 14 maj

Årsmötet kommer hållas 14 maj i Kålltorpsskolans aula. Separat inbjudan och årsberättelse kommer att skickas ut. Som bekant behövs nya ledamöter till styrelsen, tag gärna kontakt med valberedningen för att visa ert intresse om ni inte redan har gjort det!

Information om garantibesiktningen

Samtliga hushåll har nu blivit kallade till garantibesiktning av sin lägenhet och de flesta har fått tillsänt sig dokumentation från dessa besök. Vi vill här informera lite om innebörden av dessa dokument, om garantibesiktningen för fastigheten som helhet, och om nästa steg i garantibesiktningsprocessen.

Avstämning

Den avstämning som ni gick igenom tillsammans med Peter Szabo från Egnahemsbolaget vid garantibesiktningen är ett dokument där lägenhetsinnehavaren stämmer av med Egnahemsbolaget status på de punkter som kom fram under slutbesiktningen som gjordes för två års sedan. Syftet är att få en accept på att dessa punkter är åtgärdade och få bort dem från protokollen. De flesta av dessa punkter ska redan vara åtgärdade men om så inte är fallet ska Egnahemsbolaget åtgärda det som är kvar.

Garantibesiktningsprotokoll

Detta dokument sammanfattar de fel som ni som lägenhetsinnehavare har konstaterat under tiden ni har bott i lägenheten och nu tagit upp på garantibesiktningen. Fel som redan konstaterats vid slutbesiktningen tas inte med här, utan endast sådant som uppstått under tiden som förflutit sedan slutbesiktningen.

Anmärkninger med formuleringen ”kunden påpekar” eller ”kunden påtalar” används då det inte går att konstatera något fel vid besiktningstillfället, men innebär att det ska bevakas. Det åligger entreprenören, dvs. Egnahemsbolaget, att bevaka eller kontrollera detta, göra de mätningar som krävs, etc. Ni ansvarar också som lägenhetsinnehavare för att bevaka att allt åtgärdas för det som avser er lägenhet.

Det är viktigt att ni kontrollerar att de saker som ni tog upp när ni gick igenom lägenheten faktiskt kommit med på besiktningsprotokollet. Om något saknas, kontakta besiktningsmannen som skrev protokollet.

Fastighetens ventilation

Inför garantibesiktningen av fastigheten som helhet har styrelsen påpekat att vi upplever en bristfällig ventilation. Detta baseras bl.a. på tidigare information från våra medlemmar. Vi hoppas att ni som har haft synpunkter på ventilationen har tagit upp detta under garantibesiktningen av era lägenheter. Dessa påpekanden kommer ligga till grund vilka lägenheter som behöver undersökas ytterligare och/eller så småningom åtgärdas.

Har ni inte tagit upp det av någon anledning, men upplever att ni har en bristfällig ventilation, så skicka ett mejl till styrelsen@brfrenstromska.se eller lägg ett skrivet brev i styrelsen brevlåda på Sanatoriegatan 66 innan den 14 februari.

Fukt i fastigheten

Liksom med ventilationsanläggningen har styrelsen inför garantibesiktningen påpekat de fuktproblem vi upplever, både med de gemensamma källarutrymmena och med vissa enskilda lägenheter. Vi hoppas att ni som har haft fuktproblem har tagit upp detta under garantibesiktningen av era lägenheter. Dessa påpekanden kommer ligga till grund vilka lägenheter som behöver undersökas ytterligare och/eller så småningom åtgärdas.

Har ni inte tagit upp det av någon anledning, men upplever att ni har fuktproblem i er lägenhet, så skicka ett mejl till styrelsen@brfrenstromska.se eller lägg ett skrivet brev i styrelsen brevlåda på Sanatoriegatan 66 innan den 14 februari.

Vi behöver din hjälp – frilagda väggar i källaren den 21 februari!

Torsdagen den 21 februari ska det göras garantibesiktning av källarutrymmena. Inför denna genomgång behöver besiktningsmannen kunna inspektera källarväggarna ockulärt, och då måste dessa vara väl synliga. Alla källarförråd har minst en angränsande vägg, och vi ber samtliga medlemmar att frilägga denna innan detta datum; detta är speciellt viktigt för ytterväggar! Det är denna möjlighet vi har att få en tydlig bild av källarens miljö dokumenterad och bedömd, och då måste besiktningsmannen kunna se eventuella fuktrosor, flagnad färg etc.

När kommer entreprenören åtgärda påpekade fel?

Styrelsen har haft ett första möte med Egnahemsbolaget och där fått beskedet att de troligtvis kommer att påbörja åtgärder i mars, och då inledningnsvis med uppgång 60. Förhoppningen är att därefter fortsätta med en uppgång per månad och förhoppningsvis vara färdiga med samtliga lägenheter innan sommaren.

Styrelsens ambition är att kalla till ett informationsmöte när vi har fått en mer samlad bild av status på hela fastigheten och av hur garantibesiktningen kommer påverka oss som lägenhetsinnehavare och som gemensam ägare av hela fastigheten.

Hälsningar Styrelsen