Rutiner

Felanmälan

Vid akuta problem ring Riksbyggen 0771-860 860, tillgängligt dygnet runt.

Vid problem i enskilda lägenheter gör en anmälan på https://www.riksbyggen.se/kundtjänst. VV notera att åtgärder av problem i enskilda lägenheter betalas av den boende. Meddela även Fastighetsgruppen om en anmälan upprättats hos Riksbyggen.

Låssystem

Föreningen har ett kontrollerat låssystem. Vid behov av nycklar kontakta nyckelansvarig, Camilla Witt uppgång 60. camilla.witt@brfrenstromska.se. Vid beställningen uppge nyckelns Lgh nummer, namn, adress, telefon samt antal nycklar. Låsfirman kontaktar er när nycklarna är klara. De hämtas personligen och betalas vid utlämning. Byggbeslag, Marieholmsgat. 54 A.

Till varje lägenhet hör den ursprungliga låskolv som satt i då huset överlämnades i föreningens ägo. Den medlem medlem som väljer att byta till kodlås ansvarar för att bevara den ursprungliga låskolven samt nycklar. Dessa tillhör lägenheten och ska överlämnas till ny ägare vid överlåtelse.

Fönster- och terrassmarkiser

Vårt hus är Q märkt. Detta innebär bl.a. att Stadsbyggnadskontoret har ålagt oss restriktioner på färg och strukturer på de markiser som sätts upp. Tillgängliga färger och strukturer ändras dock över tid. Det är styrelsens ansvar att hålla ett så enhetligt intryck som möjligt av vårt hus.

Kontakta styrelsen före inköp av fönster- eller terrassmarkiser för lämpligt val.

P-platser

Föreningen har anlitat Controlla att övervaka våra P-platser. Föreningen har meddelat Controlla registreringsnummer.

Varje lägenhetsinnehavare har fått ett tryckt P-tillstånd. Under reg. nummer skriver ni uppgång och lägenhetsnummer. P-tillståndet läggs i framrutan i besökarens bil.

Föreningen har upprättat ett P-plats register, vilket även omfattar ev. önskan om att få hyra ytterligare en plats alternativt hyra ut sin plats. Styrelsen har beslutat att P-plats inte får hyras ut, utan styrelsens medgivande, till personer som inte bor i huset.

Kontakta styrelsen om ni önskar : Hyra ut, Hyra ytterligare P-plats, Har nytt reg.nummer.

Bord/Stolar

Kontakta fastighetsgruppen, fastighet@brfrenstromska.se om ni önskar låna de bord, stolar eller tältet (40m2) som finns tillgängliga för medlemmarna. Vi har 4 rektangulära bord och 24 stolar. Det finns även en flagga att låna.