Kontakt

Har du frågor eller synpunkter, ta gärna kontakt med styrelsen.

Epostadress:
styrelsen@brfrenstromska.se

Postadress:
Brf Renströmska Villan
Sanatoriegatan 66
416 53 Göteborg