Kontakt

Har du frågor eller synpunkter, ta gärna kontakt med styrelsen.

E-postadress:
styrelsen@brfrenstromska.se

Postadress:
Brf Renströmska Villan
Sanatoriegatan 58
416 53 Göteborg