Historia

År 1903 föreslog den förste stadsläkaren i Göteborg, att ett lungsotssanatorium borde uppföras och därefter beslutade Göteborgs stadsfullmäktige att den Renströmska fonden skulle bidra med 300 000 kronor för ändamålet och att sjukhuset skulle bära Sven Renströms namn. En lämplig tomt fanns vid stadens egendom Kålltorp i Örgryte socken, men planerna fördröjdes, då tomten enligt testamentet måste ligga inom stadens gränser. Eftersom detta ansågs vara den lämpligaste platsen, beslutade stadsfullmäktige att försöka införliva området med staden, vilket också skedde genom ett kungligt brev 1908 då de båda Kålltorpsgårdarna köptes för 200 000 kronor.

Under tiden hade stadsfullmäktige till minnet av kung Oscar II:s och drottning Sophias guldbröllop avsatt 200 000 kronor för bekämpandet av tuberkulos inom Göteborg. Dessa pengar fick användas till byggandet av särskilda paviljonger i samband med det föreslagna lungsotssjukhuset. Byggnadsritningarna av Ernst Torulf godkändes av stadsfullmäktige 1909. Sjukhuset invigdes 21 april 1913 och hade då kostat 815 000 kronor. Renströmska fonden hade bidragit med drygt halva summan och de resterande av stadsfullmäktige samt statsbidrag. Antalet vårdplatser var 190.

Sanatoriet låg högre än vad vattentrycket i stadens ledningsnät nådde, vilket löstes genom egen brunn och ett eget 23 meter högt vattentorn, beläget på en höjd intill. Tornet var en mörkbrun, åttakantig byggnad med tegeltak. Vattentornet revs 1958.

Den 16 juni 1927 bestämde stadsfullmäktige att det inom anstaltens område skulle uppföras en ”för vuxna tuberkulösa personer avsedd paviljong jämte liggterrasser”. Tillbyggnaden stod klar 1929 och innebar ytterligare 72 vårdplatser.

Renström stödde ”snyggheten, sundheten och hälsovården” i Göteborg och låg bland annat också bakom byggandet av de fyra Renströmska badanstalterna; Hagabadet, badanstalten vid Karl Johansgatan 12 i Majorna, vid Gullbergsgatan i Olskroken och ”Lundbybadet” vid Herkulesgatan i Lundby.

Efter att ha stått tom några år, övergick byggnaden 2006 till Göteborgs kommun, och 2008 påbörjades ombyggnad till bostadsrätter.

Överläkare 1913-1995

Herman Rosengren 1913-29

John Arfwedson 1929-31

Gylfe Vallentin 1931-52

Gösta Birath 1952-73

Erik Berglund 1973-89

Bengt-Erik Skogh 1989-95

(Textkälla: Wikipedia)

Läs mer om Renströmska och omgivande byggnader:

Kulturhistoriskutredning

 

 

 

 

 

 

%d bloggare gillar detta: