Årsberättelse 2022

Årsberättelsen är nu klar och reviderad. Den är distribuerad för signering. Jag publicerar så snart som alla skrivit på. Är det någon som redan nu önskar en kopia v.v. kontakta Anders Lindblad.