Trivselregler och stadgar

Trivselreglerna är antagna av styrelsen i december 2011, uppdaterade i mars 2021. De skall ses som ett komplement till bostadsrättsföreningens stadgar.

För att vi alla skall få ett trevligt boende finns en del saker som vi bör tänka på.

Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor med intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi huset där vi bor och tillsammans gör vi vårt boende trivsamt. Genom att följa några enkla ordningsregler kan vi alla bidra till god gemenskapen i vår förening.

Gemensamma utrymmen

Tillsammans ansvarar vi för entré, trapphus, cykelrum och övriga gemensamma lokaler. Det är inte tillåtet att förvara saker annat än i de utrymmen som har tilldelats respektive lägenhet. Trapphus och andra gemensamma utrymmen får ej belamras med lösa föremål som utgör en brandrisk och hinder vid utrymning, samt vid insats av räddnings- och ambulanspersonal.

Det är förbjudet att röka i gemensamma utrymmen och under köksfläkten. Tänk på att inte röka där någon annan kan bli störd av det och plocka upp fimpar efter dig.

Var gärna uppmärksam på om det uppstår problem med hissarna. För att undvika onödiga utryckningskostnader från hissbolaget är det bra om vi hjälps åt att hålla hissen i gott skick och kontrollera att inte grus fastnar i rännorna och hindrar dörrarna från att stängas.

Var vänlig respektera tilldelad parkeringsplats.

Håll rent i och omkring fastigheten.

Säkerhet och ansvar

Tillsammans kan vi förhindra inbrott och skadegörelse. Se till att alla dörrar till källare, förråd, cykelrum  och övriga gemensamma lokaler alltid är låsta. Om det uppstår skador på våra hus eller gemensamma utrymmen, skall detta anmälas till styrelsen. Genom att förebygga skadegörelse slipper vi onödiga kostnader. Meddela gärna grannar eller styrelsen om du är bortrest under en längre tid.

Alla lägenheter är utrustade med brandvarnare. Rekommenderat är att även ha en 6 kilos pulversläckare och kontrollera brandvarnarens funktion 1 gång per år. 

Trivsel

Tänk på att ditt golv är grannens tak. Låt inte TV, radio eller stereo stå på för högt. Detta är särskilt viktigt mellan kl. 23.00 och 07.00, då vi bör iaktta ”största möjliga tystnad”. Detta gäller även användandet av tvättmaskiner på kvällar och morgnar. Speciellt vid centrifugering kan en tvättmaskin bullra väldigt mycket.

Ibland är det nödvändigt att borra, spika och såga. Detta görs på vardagar mellan kl. 07.00 och 21.00 samt lördagar och söndagar fram till kl. 17.00.

Informera dina grannar om att du tänker ha fest.

Om du känner dig störd av din granne, så tala i första hand med grannen om det. Förmodligen har grannen inte förstått att du har blivit störd. Skulle detta inte hjälpa kan du kontakta styrelsen.

Lägenhetsunderhåll

Bostadsrättshavaren ansvarar för att underhålla lägenheten, se föreningens stadgar. Om något går sönder måste du se till att det repareras! För mer information om hur ytskikt mm rekommenderas att underhållas, se underhållspärmen som medföljde lägenheten.

En särskild bostadsrättsförsäkring ska alla bostadsrättshavare ha som ett skydd om olyckan är framme.

Förändringar i lägenheter

Renströmska är Q märkt vilket är det starkaste skydd en byggnad kan få och innebär att huset är särskilt kulturhistoriskt värdefull. Möjlighet till förändringar interiört och exteriört är mycket begränsade. Det är tex inte tillåtet att borra i fasaden och sätta upp annat än godkända markiser (se rutiner)

Ombyggnation är ej tillåtet utan styrelsen och riksantikvariatets godkännande.

 

Avfallshantering

Fr.o.m 2012 kommer vi debiteras per kg slängda sopor! Använd återvinningscentralen i början på Sanatoriegatan eller vid Studiegången för övriga sopor som kan återvinnas. Tänk på att kompostera och inte blanda avfall.  Nya kompostpåsar finns i källaren, port 60, i rummet rakt fram nedanför trappan.

%d bloggare gillar detta: