Styrelsen

Styrelsen består enligt beslut på ordinarie föreningsstämma 2020 av fyra ordinarie ledamöter och tre suppleanter.

Ordförande
Niklas Gustafsson

Kassör
Anders Lindblad

Övriga ledarmöter
Camilla Witt
Birgitta Thoresson

Suppleanter

Bo Persson
Fredric Engelke
Johannes Hedengård

Fastighetsgrupp

Christer Forsén
Conny Robertsson
Gunnar Thoresson

Har du frågor eller synpunkter, ta gärna kontakt med styrelsen genom föreningens postlådan i uppgång 66, eller via epost på styrelsen@brfrenstromska.se. Fastighetsrelaterade frågor skickas med fördel till fastighet@brfrenstromska.se

Det går också bra att göra ett inlägg  i föreningens Facebook-grupp.