Styrelsen

Styrelsen består enligt beslut på ordinarie föreningsstämma 2021 av fyra ordinarie ledamöter och tre suppleanter.

Ordförande
Fredric Engelke

Kassör
Anders Lindblad

Övriga ledamöter
Camilla Witt
Birgitta Thoresson

Suppleanter

Bo Persson
Bo Fors
Johannes Hedengård

Fastighetsgrupp (stöd till styrelsen när det gäller fastigheten, väljs ej av stämman)

Christer Forsén
Conny Robertsson
Gunnar Thoresson

Har du frågor eller synpunkter, ta gärna kontakt med styrelsen genom föreningens postlådan i uppgång 58 , eller via epost på styrelsen@brfrenstromska.se. Fastighetsrelaterade frågor skickas med fördel till fastighet@brfrenstromska.se

Det går också bra att göra ett inlägg  i föreningens Facebook-grupp.