Pågående arbeten i Östra Kålltorp 16 april

https://brfrenstromska.se/?p=449

Tillägg till bilagt brev:

Pågående arbeten i området – uppdatering av arbetstider för knackning!

Vi gör uppehåll en timme mellan kl. 14-15.

Vi förstår att vårt arbete upplevs påfrestande, särskilt med Corona pandemins restriktioner som innebär att många jobbar hemifrån och befinner sig hemma för att uppfylla samhällets krav på att minska smittspridningen.

Vi har därför beslutat att införa en timmes avbrott i knackningen på eftermiddagen, mellan kl. 14-15.

Knackning/spräckning av större stenblock: sker mån-fre, kl. 12–14 samt kl. 15–17 helgfria vardagar fram till senast 30:e april.

Därefter kommer knackning ske enbart sporadiskt, av de stenblock som är för stora att lasta.

Har du frågor eller funderingar om arbetena, kontakta:

Trafikkontoret byggledare: Christian Björkman, 070-825 10 98
Trafikkontoret projektledare: Lena Törnros, 031-368 26 14
Samordnare exploatörer: Babak Salahi, 073-658 91 67

Nyhetsbrev arbeten i Östra Kålltorp mars

Text Box: Nyhetsbrev - byggarbeten Östra Kålltorp 

Pågående arbeten – aktörer i området
Arbetet med att förbereda för de nya bostäderna i Östra Kålltorp pågår för fullt. I dagsläget är det två aktörer igång och arbetar – trafikkontoret och Framtiden Byggutveckling.

Trafikkontoret bygger ny väg samt utför ledningsarbeten. Framtiden har påbörjat arbetet med hus A till G, se nedan:

 • Trafikkontoret: gata1A, 1B och 2
 • Framtiden Byggutveckling: hus A till G

   Övriga hus påbörjas längre fram med start 2021, information kommer senare

En bild som visar karta, text

Automatiskt genererad beskrivning

Trafikkontorets arbeten
Feb –april 2020Arbeten i kronologisk ordning

 • Sprängning Gata 1B, vid sjuksköterskebostaden och söderut. (pågående)
  Stödmur Gata 1A vid svängen upp mot Torpagatan.
 • V/A-arbeten Gata 1B vid sjuksköterskebostaden och söderut.
 • Sprängning vid Qvidingsgatan (väster om P-huset) för fjärrvärme & V/A (vatten och avlopp)
 • Krossning Gata 1 (mellan sjuksköterskebostaden och Rudolf Steinerskolan).
  V/A arbeten Gata 1 (mellan sjuksköterskebostaden och Rudolf Steinerskolan).

Framtidens arbeten
Feb –april 2020

 • Sprängningsarbeten är påbörjade och beräknas vara klara vid slutet av mars. Gäller hus A-G.

Bullrande arbeten

Höga ljudnivåer kan förekomma dagtid beroende på om vi borrar, spränger eller transporterar bort berget. Vi strävar hela efter att minimera dessa störande moment och följa gällande bullerkrav.

Sprängning: Det kommer ske flera sprängningar per dag. (2-4st)
Trafikkontoret kommer att utföra sprängningsarbeten fram till april 2020. Framtiden byggutveckling kommer att utföra sprängningsarbeten fram till slutet av mars 2020.

Knackning/borrning: borrning pågår under samma tidsperioder som sprängningsarbeten.

Byggtrafik: allt berg behöver inte transporteras bort. För att spara på miljön och för att undvika de störningar som alla lastbilstransporter orsakar har Miljöförvaltningen gett tillstånd till att bedriva krossning på plats.

Alternativet till att krossa är att forsla bort det sprängda berget och köra in färdigkrossat material. Antalet transporter beräknas då till mellan 3750 st och 7500 st beroende på hur mycket lastbilarna behöver gå tomma ena vägen. Alternativet innebär buller vid lastning och lossning. Arbetet med att köra ut berg och tillbaka med krossat berg kommer att ta ca 94 arbetsdagar att jämföra med 20–30 dagar som behövs för krossningen.

Krossningen omfattar ca 20 dagars arbete mellan den 9 mars till och med den 30 april och kommer att ske vardagar mellan 08–17

Vi kommer att dagligen följa upp bullernivåerna under projektets gång

 
Har du frågor eller funderingar om arbetena, kontakta oss:

Trafikkontoret byggledare: Christian Björkman, 070-825 10 98

Trafikkontoret projektledare: Lena Törnros, 031-368 26 14

Samordnare exploatörer: Babak Salahi, 073-658 91 67

Info från PJ BYGG om byggnationerna utanför vårt hus

Kommande veckor avslutas arbetet med bottenplattorna och vecka 38 drar stommontaget igång. Detta kommer pågå i ca 10 veckor. En mobilkran kommer vara placerad inne på arbetsområdet som används för att montera samtliga vägg och bjälklags element. Under denna period kommer antal lastbilar som åker till och från arbetsplatsen att öka vilket hoppas inte ska ställa till några problem för er. Arbetstiderna för montaget kommer vara förlagda till måndag – torsdag där man jobbar mellan 07:00 till 19:00 förutom torsdagar då arbetet avslutas kl 15:00.

Nya styrelsen 2019

Ordförande
Tom Lidström

Kassör
Pierre Donatella

Övriga ledarmöter
Karin Corneliusson
Helena Dahlbäck
Camilla Witt

Suppleanter
Gunilla Söderlind
Bo Persson

Fastighetsgrupp
Conny Robertsson
Gunnar Thoresson

Informationsbrev maj 2018

Knytkalas lördag den 25:e augusti

Vi träffas i partytältet kl.13.00 för mingel och trevlig samvaro. Ta med något gott och ställ på det gemensamma bordet. Vi bjuder på korv och bröd och lättare dryck och kaffe. Ta med vin eller öl om så önskas. Grillar kommer att finnas. Har du något trevligt sällskapsspel så ta gärna med det.

 

Påminnelse om trivselregler

Nu när det är sommarsäsong och fint väder vill vi påminna om föreningens trivselregler som finns här. Tänk på att visa hänsyn när ni grillar och röker i närheten av fasaden då många har öppna fönster vid varmt väder. Tänk också på att inte slänga fimpar och portionssnus utanför våra ingångar. Tack på förhand!

Trevlig sommar och hoppas vi ses på kalaset i augusti!

Nya styrelsen

Nu är nya styrelsen vald!

2018 års styrelse består av:

Ordförande
Tom Lidström

Kassör
Eva-Marie Juhlin

Övriga ledarmöter
Nicklas Folk
Helena Dahlbäck
Björn Östberg

Suppleanter
Pierre Donatella
Gunilla Söderlind
Bo Persson
Petter Larsson

Har du frågor eller synpunkter, ta gärna kontakt med styrelsen genom föreningens postlådan i uppgång 66, eller via epost på styrelsen@brfrenstromska.se. Fastighetsrelaterade frågor skickas med fördel till fastighet@brfrenstromska.se

Det går också bra att göra ett inlägg  i föreningens Facebook-grupp.